ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ภาษาอาเซียน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ เก่งภาษาทั้ง 10 ประเทศอาเซียน และประเทศนอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ โดยเน้นในเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเปรียบเทียบกันในแต่ละประเทศอาเซียน พร้อมประวัติและเนื้อหาสำคัญของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-18 01:20
2019-01-10 01:18
2018-12-15 01:19
2018-11-26 01:25
2018-11-17 01:26
2018-10-04 01:16
2018-09-05 01:13
2018-08-24 01:14
2018-08-15 01:13
2018-07-18 01:14
2018-07-10 01:19