ข้อมูล eBook

ชื่อ: สี่กษัตริยาแห่งปาตานี

ผู้แต่ง: ชาดา นนทวัฒน์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“ปัตตานี” ถูกกล่าวถึงในฐานะของการเมืองหรืออาณาจักรศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอุษาคเนย์ และเป็นช่วงตอนที่รัฐอันรุ่งเรืองปกครองโดยกษัตริย์หรือสุลต่านที่เป็นสตรีกินเวลาตั้งแต่ราชินีฮีเยาขึ้นสู้อำนาจเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๗จนถึงวันสุดท้ายของการปกครองของราชินีกูนิง
กษัตริยาพระองค์ที่๔ ของปัตตานีใน พ.ศ.๒๑๙๔"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-24 01:22
2018-10-04 01:16
2018-09-10 01:15
2018-08-31 01:17
2018-08-15 01:13
2018-07-17 01:21