ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียนที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: อาเซียน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงคำศัพท์พื้นฐานในหมวดต่างๆ และบทสนทนาของภาษาอาเซียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นโดยการเก็บข้อมูลจากเจ้าของภาษาต่างๆ เนื้อหาจึงมีความถูกต้องในเรื่องคำศัพท์ การออกเสียง และโครงสร้างประโยค สามารถนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาต่างๆ และยังสามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-06 01:11
2019-02-26 01:12
2019-02-16 01:14
2019-02-08 01:15
2019-01-31 01:14
2019-01-17 01:22
2019-01-03 01:27
2018-11-15 01:25
2018-10-04 01:16
2018-09-07 01:13
2018-07-12 01:12