ข้อมูล eBook

ชื่อ: นายรอบรู้ : ราชบุรี นครปฐม

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ “นายรอบรู้”

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวสำคัญของเมือง "ราชบุรี-นครปฐม" มาไว้สำหรับผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือนำเที่ยว โดยในเล่มประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว อาทิ สถานที่สำคัญ อาหารขึ้นชื่อ แหล่งช้อปปิ้งที่น่าสนใจ พร้อมข้อมูลที่พักและแผนที่การเดินทางอย่างละเอียด "นายรอบรู้" เล่มนี้ จะพาคุณท่องเมือง "ราชบุรี-นครปฐม" ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-26 01:13
2018-11-24 01:22
2018-11-16 01:24