ข้อมูล eBook

ชื่อ: บาหลี-อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

สำนักพิมพ์: อทิตตา พับลิเคชั่น

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บาหลี เมืองใหญ่และทันสมัยที่สุดของอินโดนีเซีย พร้อมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่เป้นเนินเขาติดชายทะเล สลับกับป่าเขาเขียวขจี ดินแดนวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่คุณต้องมาร่วมพิสูจน์ถึงมนต์เสน่ห์ของดินแดนศรัทธาแห่งนี้ 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-02-15 01:15
2019-02-01 01:15
2018-09-05 01:13