ข้อมูล eBook

ชื่อ: กงสุลไทยในเมืองลาว

ผู้แต่ง: พิษณุ จันทร์วิทัน

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ท่องเที่ยว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่ท่าจะได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตการทำงานของพวกเราซึ่งเป็นข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศในเวลาที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานฑูต และสถานกลสุลไทย ซึ่งในแต่ละประเทศมีสภาพการทำงานความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไป และคง จะได้รู้จักกับลาวมากขึ้นเหมือนกับที่ผมรู้จัก...

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-28 01:12
2019-02-15 01:15
2019-01-31 01:14
2019-01-18 01:20
2019-01-06 01:20
2018-12-24 01:21
2018-12-12 01:17
2018-12-04 01:15
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-08-29 01:12
2018-08-17 01:12
2018-07-18 01:14
2018-06-17 01:13