ข้อมูล eBook

ชื่อ: การละเล่นพื้นบ้านไทย ชุดสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเพลงและการละเล่นพื้นบ้านของไทยกว่า 51 ชนิด พร้อมบอกรายละเอียดของสถานที่เล่น ผู้เล่น อุปกรณ์ วิธีเล่นโดยละเอียด นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีภาพประกอบชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-02-01 01:15
2018-12-06 01:16
2018-11-24 01:22
2018-11-16 01:24
2018-09-12 01:16
2018-08-31 01:17
2018-08-23 01:13
2018-08-11 01:12
2018-07-22 01:14
2018-07-13 01:14