ข้อมูล eBook

ชื่อ: รอบรู้รอบโลก

ผู้แต่ง: โกสินทร์  รตนประเสริฐ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกจากมนุษย์คนแรกสู่ผู้นำต่างๆทุกชาติพันธุ์ จากซากปรักหักพัง สู่ความเป็นมรดกอันทรงคุณค่า จากผู้นำศาสนาสู่ฆาตกรโหดสะท้านโลก จากมหาวิหารแห่งโรมสู่กำแพงเมืองจีนอันตระการตา จากสงครามแห่งทรอยสู่มหาสงครามล้างเผ่าพันธุ์

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-25 01:11
2019-02-15 01:15
2019-02-01 01:15
2018-12-24 01:21
2018-12-14 01:20
2018-11-27 01:21
2018-10-02 01:15
2018-08-28 01:12
2018-08-02 01:12
2018-07-14 01:14
2018-07-03 01:11