ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ Windows7 และ Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: ดวงพร เกี๋ยงคำ

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

คู่มือรวมสุดยอดโปรแกรม Windows 7 และ Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์ ที่ครอบคลุมการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันมากที่สุด ประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook และเจาะลึกการทำงานของเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกโปรแกรมในชุด Office 2010 อย่าง Smart Art, ClipArt, Picture Effect, Shape, Chart, Table, Organization Chart, Themes และเทคนิคการปรับแต่งออบเจ็คอย่างจุใจทุกเรื่อง ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบทุกขั้นตอนการเรียนรู้ ที่คุณสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-01 01:15
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25