ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือเรียนรู้และใช้งาน NOTEBOOK & Ultrabook ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: พิษณุ ปุระศิริ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สอนใช้งาน Windows 7 และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง - สอนใช้งาน Social Network ดังๆ อาทิเช่น Facebook, Twitter - สอนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสารพัดรูปแบบ - คู่มือเลือกซื้อและปรับแต่งเครื่อง Notebook และ Ultrabook

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-12-14 01:20
2018-11-30 01:17
2018-11-21 01:30
2018-09-04 01:13