ข้อมูล eBook

ชื่อ: ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2016 Update Windows 10

ผู้แต่ง: สุทธิพันธุ์  แสนละเอียด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือแนะนำการเลือกซื้อ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร อัพเดตฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตั้งและแก้ปัญหา Windows 8/10 การติดตั้งโปรแกรม LINE, Facebook ยอดนิยม การตั้งค่าเน็ต Ultra Hi-Speed และเทคนิคการจัดเก็บไฟล์บนพื้นที่ออนไลน์ยอดนิยม เช่น Dropbox, OneDrive เป็นต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:12
2019-02-15 01:15
2019-02-01 01:15
2019-01-18 01:20
2018-12-14 01:20
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-03 01:16
2018-09-08 06:12
2018-08-31 01:17
2018-08-23 01:13
2018-08-15 01:13
2018-08-02 01:12
2018-07-13 01:14
2018-07-01 01:13