ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศึกชิงอยุธยาก่อนล่มสลาย

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อยุธยายศยิ่งฟ้า อโยธยาศรีรามเทพนคร
ขุนหลวงพะงั่ว ราชันย์ปิดทองหลังพระ
ราชวงศ์อู่ทอง-สุพรรณภูมิ ผลัดกันครองแผ่นดิน
ราชวงศ์สุพรรณภูมิกลับมาเรืองอำนาจ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิเกิดผลิกผัน กบฏท้าวศรีสุดาจันทร์
สิ้นราชวงศ์สุพรรณภูมิ สิ้นเอกราช
ราชวงศ์สุโขทัยขึ้นมาเป็นใหญ่
จากขุนนางเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ปราสาททอง
จากยุคที่รุ่งเรืองสิ้นที่ราชวงศ์ปราสาททอง
บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้าย...อยุธยายศล่มแล้ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-02-07 01:13
2018-11-30 01:17
2018-11-16 01:24
2018-10-03 01:16
2018-08-30 01:24
2018-07-13 01:14