ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวง

ผู้แต่ง: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมืองหลวง คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง
หรือเป็นเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เมืองหลวงในบางประเทศมีขนาดเล็กและมีพลเมืองน้อยกว่าเมืองอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น การสร้างเมืองหลวงล้วนเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยหลักๆ คือภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการเมือง การย้ายเมืองหลวงทั้งหลายทั่วโลกมีทั้งที่เป็นไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิที่ได้เปรียบทางศึกสงคราม ความเชื่อเรื่องโชคลาง เหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงรัชสมัย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากความแออัด ซึ่งยากต่อการขยับขยายเมือง หรือเมืองนั้นเคยเป็นเมืองที่อยู่ใต้อาณัติของชาติอื่นมาก่อน หนังสือ ตำนานการสร้างและย้ายเมืองหลวงทั่วโลก เล่มนี้ ได้นำเสนอประวัติศาสตร์การสร้างและย้ายเมืองหลวงของประเทศต่่างๆ มาไว้อย่างน่าสนใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-16 01:24
2018-10-04 01:16
2018-09-26 01:16
2018-09-12 01:16
2018-08-29 01:12