ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประวัติศาสตร์บากแผลหลังการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ ๕

ผู้แต่ง: สายสกุล  เดชาบุตร

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนึ่งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ที่น่าสนใจในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งนำไปสู่การปฏิรูป
การเมืองการปกครองครั้งใหญ่
และผนวกเรื่องราวของการกบฏชาวบ้าน
ในจำนวน ๕ ครั้งในสมัยนั้น
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:14
2018-11-29 01:23
2018-11-15 01:25
2018-09-14 01:19
2018-08-28 01:12
2018-08-02 01:12