ข้อมูล eBook

ชื่อ: รัสเซียกับมหาสงคราม

ผู้แต่ง: ภัทรานิษฐ์  ปิยะวิทยานนท์

สำนักพิมพ์: นกฮูก

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รัสเซียเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวรัสเซียต้องต่อสู้ฝ่าฟัน และผจญกับอุปสรรคนานาประการในการสร้างชาติ ให้มีความเป็นปึกแผ่นที่มั่นคง หนังสือ รัสเซียกับมหาสงคราม ได้นำเสนอเหตุการณ์ด้านการสู้รบของประเทศรัสเซีย และคู่สงครามตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน และเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์รัสเซีย โดยเน้นการทำสงครามเป็นตัวดำเนินเรื่อง งานเขียนชิ้นนี้ จะเป็นข้อมูลให้ท่านได้ศึกษาเพื่อเป็นกระจกส่องเหตุการณ์ในอดีต ของประเทศมหาอำนาจอย่างรัสเซีย ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตว่า สงครามไม่ได้ทำให้ใครเป็นผู้ชนะ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อประเทศและการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ควรจดจำและเป็นบทเรียนสอนใจสำหรับอนาคต หวังว่าประสบการณ์อันเลวร้ายของรัสเซียจะเป็นประโยชน์เตือนใจให้แก่ใครหลายๆ คน ?เพราะสิ่งที่ผิดพลาดไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ แต่สามารถนำบทเรียนมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้?

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-01-17 01:22
2018-12-04 01:15
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-09-28 01:16
2018-09-05 01:13
2018-07-13 01:14