ข้อมูล eBook

ชื่อ: พระเมรุมาศ พระโกศ และราชรถ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง: โรม บุนนาค

สำนักพิมพ์: สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระเมรุมาศ พระโกศ และราชรถ ทั้งในส่วนของงานออกแบบพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชพิธีพระศพในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบัน พร้อมประมวลเหตุการณ์งานพระราชพิธีพระบรมศพ ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและพระศพราชวงศ์ของแต่ละสมัย ไล่เรียงมาจนกระทั่งงานพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งกำลังจะมีขึ้น ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:14
2018-12-13 01:20
2018-11-22 01:27