ข้อมูล eBook

ชื่อ: มัมมี่ ชีวิตหลังความตาย พิมพ์ครั้งที่ 13

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การเก็บรักษาในสภาพมัมมี่ การตกแต่งสุสานด้วยของมีค่า ของชาวอียิปต์โบราณ และสิ่งของที่มีอยู่ในสุสานโบราณล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่ให้ความรู้ ก่อประโยชน์ให้กับการศึกษาและบ่งบอกเรื่องราวแก่นักโบราณคดีได้มากมาย หนังสือเล่มนี้ พาคุณผู้อ่านย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปกว่าห้าพันปี เรื่องราวต่างๆ ซึ่งล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ ของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-04 01:11
2019-02-22 01:12
2019-02-07 01:13
2018-12-10 01:20
2018-12-01 01:17
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-02 01:15
2018-09-13 01:16
2018-08-30 01:24
2018-08-02 01:12
2018-07-11 01:14
2018-07-03 01:11