ข้อมูล eBook

ชื่อ: สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในทุกๆ ด้าน ทั้งพระราชประวัติในฐานะตัวประกัน และกษัตริย์นักรบ พระราชกรณียกิจสำคัญๆ และนานาสาระเกี่ยวกับพระองค์ที่คนทั่วไปอาจไม่ค่อยทราบ เช่น การค้ากับนานาชาติในสมัยของพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรกับชาวไทใหญ่ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ฯลฯ นอกจากเรื่องราวของพระองค์ผู้อ่านยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยาผ่านพระราชประวัติของพระองค์อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-01 01:12
2019-02-08 01:15
2019-01-31 01:14
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-05 01:15
2018-09-03 01:12
2018-08-16 01:12
2018-08-02 01:12
2018-07-11 01:14