ข้อมูล eBook

ชื่อ: Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมหมวดหมู่ของคำศัพท์ คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แยกเป็นประเภทให้หาง่าย อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ และ Mind Map โยงให้เห็นชัดเจน รวมไปถึง “เรื่องน่ารู้” และ “ข้อสังเกต” ท้ายบท เพื่อช่วยให้ผู้อ่านจำได้ง่าย และเกิดการเข้าใจแบบองค์รวม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบในระดับต่างๆ อีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-02 01:11
2019-02-08 01:15
2019-01-26 01:13
2018-12-15 01:19
2018-09-28 01:16
2018-08-24 01:14