ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษกับคำคมบน Facebook

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ และอยากเก่งในเรื่องของไวยากรณ์ รูปประโยค และคำศัพท์ต่างๆ รวมถึงเรียนรู้หลักการใช้สำคัญๆ ที่มักใช้กันผิดบ่อยครั้ง ผ่านประโยคภาษาอังกฤษโดนใจที่โพสต์กันใน facebook

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-27 01:15
2019-01-10 01:18
2018-11-22 01:27
2018-09-28 01:16
2018-09-11 01:15
2018-08-29 01:12
2018-07-18 01:14