ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดหัดพูด จีน สุดจี๊ด

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมประโยคพื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถพูดตามได้อย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างประโยคคำถาม - คำตอบ พร้อมคำศัพท์ประกอบประโยคพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากกว่า 1,200 ประโยค ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำงาน การเรียน หรือแม้แต่การสอบได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-27 01:14
2018-07-20 01:16