ข้อมูล eBook

ชื่อ: ศัพท์ญี่ปุ่น ที่คุณต้องรู้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวบรวมคำศัพท์ญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน และจัดแบ่งหมวดหมู่ให้จำง่าย สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การทำธุรกิจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-06 01:11
2019-01-31 01:14
2018-12-25 01:25
2018-12-10 01:20
2018-11-29 01:23
2018-11-15 01:25
2018-10-03 01:16
2018-08-25 01:12
2018-07-18 01:14