ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีน 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้นแบบ 360 องศา ครบถ้วนทั้งหลักไวยากรณ์พื้นฐาน บทสนทนาหลากสถานการณ์  และคำศัพท์หลายหมวดหมู่ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-02-17 01:11
2018-11-22 01:27
2018-10-08 01:15
2018-09-10 01:15
2018-08-29 01:12
2018-08-18 01:13
2018-07-16 01:13