ข้อมูล eBook

ชื่อ: รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เมื่อนำคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เพียง 300 คำ มาผสมผสานกับไวยากรณ์และพื้นฐานการสร้างประโยค ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-04 01:16
2018-08-24 01:14
2018-07-15 01:14