ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นกับ “ภาษาญี่ปุ่น 360 องศา” หนังสือที่รวบรวมความรู้ภาษาญี่ปุ่นไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น ไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมตัวอย่างที่อ่านง่าย เข้าใจได้ชัดเจน บทสนทนาในชีวิตประจำวันจากหลากหลายสถานการณ์ คำศัพท์น่ารู้ แยกเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมการสื่อสารในชีวิตประจำวันรอบด้าน 360 องศา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-06 01:11
2019-01-31 01:14
2018-12-25 01:25
2018-12-10 01:20
2018-11-15 01:25
2018-08-28 01:12
2018-08-16 01:12
2018-07-20 01:16
2018-07-10 01:19