ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งอังกฤษกับ Grammar พาเพลิน + แบบฝึกหัด 2

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เป็นภาคต่อจาก “เก่งอังกฤษกับ Grammar พาเพลิน + แบบฝึกหัด” โดยได้นำเสนอเนื้อหา Grammar เพิ่มเติมจากเล่มแรกไว้อย่างละเอียด พร้อมด้วยแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้เข้าใจจุดประสงค์และการใช้งานแบบ Step by Step เพื่อให้เกิดความสนุกในการอ่านและทำแบบฝึกหัด ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการพูด อ่าน เขียนในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบระดับต่างๆ ได้ นอกจากนี้ในเล่มยังใช้เทคนิค Mind Map ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นจุดประสงค์ ภาพใหญ่ ภาพย่อยและความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นมโนภาพ ทำให้เกิดเข้าใจได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยให้จดจำได้อย่างรวดเร็ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:26
2018-10-03 01:16
2018-09-14 01:19
2018-08-26 01:14
2018-08-17 01:12
2018-07-18 01:14
2018-07-03 01:11