ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดญี่ปุ่นทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สนุกกับการเรียนพูดภาษาญี่ปุ†นกับหนังสือ พูดญี่ปุ†นทันใจ พิชิตได้Œทุกสถานการณ์ ในเล่มนี้จะสอนถึงโครงสร้างประโยคที่สำคัญๆ คำศัพท์น่‹ารู้Œในแต่‹ละบท และตัวอย่‹างการใช้Œที่ถูกต้อง พร้Œอมภาพประกอบน่‹ารักๆ คุณผู้Œอ่านสามารถนำไปใช้Œในสถานการณ์จริงได้Œเลยทันที ไม่‹ต้องรอ!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-01-31 01:14
2018-12-25 01:25
2018-12-10 01:20
2018-11-29 01:23
2018-11-15 01:25
2018-10-03 01:16
2018-09-25 01:17
2018-09-15 01:14
2018-08-26 01:14
2018-07-18 01:14