ข้อมูล eBook

ชื่อ: เส้นทางชีวิตและการเรียนรู้ เล่ม 4 : วิถีแห่งการพิชิตโรค

ผู้แต่ง: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, รศ. น.พ.

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

พบกับบทความจากประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย ครอบคลุมหลักการพิชิตโรคนานาชนิด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามานำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-03 01:16