ข้อมูล eBook

ชื่อ: นวดไทยเพื่อสุขภาพ เล่ม 2

ผู้แต่ง: พิศิษฐ เบญจมงคลวารี

สำนักพิมพ์: หมอชาวบ้าน

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ท่านวดดัดแบบไทยที่สามารถปฏิบัติเป็นคู่ เป็นการช่วยเหลือกันเองได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนเรียน เพื่อนในที่ทำงาน คู่พี่น้อง คู่ญาติ คู่สามีภรรยา หรือคู่รัก ที่จะช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย และรักษาโรคบางชนิดอย่างได้ผล พร้อมภาพประกอบสวยงามชัดเจน ที่จะช่วยให้เข้าใจในท่านั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-05 01:16
2019-02-23 01:12
2018-12-14 01:20
2018-12-01 01:17
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25
2018-10-02 01:15