ข้อมูล eBook

ชื่อ: กินอย่างมังสวิรัติ กินได้ทุกเทศกาล กินอย่างสุขภาพดี

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"คนที่หันมาหาแนวทางมังสวิรัตินั้น
ล้วนแล้วแต่มีหลากหลายสาเหตุ
และหลากหลายความต้องการแตกต่างกันออกไป
แต่ทุกปัจจัยต่างมีผลทำให้มังสวิรัติได้รับการยอมรับ
จนมีผู้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานหลายพันปี
และกลายเป็นแนวปฏิบัติทางศาสนา
สำหรับหลายศาสนาในปัจจุบัน
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-03-04 01:11
2019-02-23 01:12
2019-02-14 01:12
2019-01-31 01:14
2019-01-03 01:27
2018-12-05 01:24
2018-11-23 01:25
2018-11-15 01:25