ข้อมูล eBook

ชื่อ: คนผู้ค้นพบโลก

ผู้แต่ง: อาณัติ อนันตภาค

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: เรื่องสั้น

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของนักผจญภัยนักสำรวจและนักเดินทางที่ผู้เขียนผนวกเอาเรื่องการกำเนิดและการล่าอาณานิคมโดยชาวตะวันตกเข้ามาสอดแทรกเอาไว้อย่างสนุกและน่าติดตามเรื่องราวเหล่านี้เผยให้เห็นถึงมุมมองและวิถีชีวิตของนักเดินทางผู้สำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ๆ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และความรู้ของมนุษยชาติให้กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ และเคยเป็นมาเรื่องราวของพวกเขาแม้มองด้านหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวอันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และการดิ้นรนเพื่อแสวงหาของมนุษย์ก็จริง แต่กลับกันอีกด้านหนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงด้านมืดของคนที่พยายามที่จะรุกล้ำดินแดนและอาณาเขตที่ตั้งตัวเองไม่รู้จักอย่างเห็นแก่ตัวด้วยเช่นกัน
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-29 01:23
2018-11-17 01:26
2018-10-02 01:15
2018-09-14 01:19
2018-08-29 01:12
2018-08-02 01:12
2018-07-18 01:14